عید و مراسم مذهبی

خواهران ، برادرن و هموطنان گرامی و عزیز اسلام علیکم ! عید سعید اضحی مصادف است به روز یکشنبه مورخ یازدهم اگست سال 2019 عیسوی
نماز عید اضحی درمسجد امام ابوحنیفه رح ساعت هشت صبح وعظ و ساعت نه بجه نماز عید برگزار میگردد
اعضای شورا افغان کلچر سنتر و مسجد امام ابوحنیفه حلول عید اضحی را به کافه ملت افغانستان و خصوصا به خواهران و برادرن هموطن خویش مقیم دنمارک از صمیم قلب تبریک گفته و از باگاه پروردگار کریم استدعا میداریم که امنیت و آرامی را به ملت و مردم افغانستان نصیب گرداند
آمین یا رب العلمین

Søndag d. 11.08.2019 er der Eid al adha. Klokken 08.00 er der inshallah waz og klokken 09.00 er der salah Eid.
Bestyrelsen af Afghan Cultur Center ønsker alle muslimske søstre og brødre Eid mubarrak.