اخبار – اطلاعات و معلومات

خواهران و برادران محترم اسلام علیکم !
مطابق با اطلاعیه قبلی در مورد( جمع آوری کمک به اهالی ولایت پروان نسبت سیلاب ها ) دیروز یوم جمعه مورخ ۱۸ سپتامبر بعد از نماز جمعه پول کمکی برادران نمازگزار جمع آوری گردیده و مبلغ 14600 کرون بحضور داشت اعضای شورای مسجدو عده ازحاضرین ان شاءلله عنقريب به افغانستان ارسال ميگردد .
احساس نيك و وطندوستانه آنعده برادران محترم كه درين واقعه مصيبتبار با هموطنان خويش كمك و دستگیری نمودند قابل قدر و ستایش است خداوند لایزال برای هر یک برادران کمک کننده برکات و انوار فضل و کرم خویش را نازل فرماید و از برادران محترم و اعضای شورای مسجد که در جمع آوری کمک سهم گرفتند سپاسگزاری می‌کنم خداوند برایشان اجردارین نصیب گرداند بااحترام زمانی ریس شورای ACC و مسجد امام ابوحنیفه

—————————————————————

خواهران و برادران محترم و گرامی اسلام علیکم !
از وضع رقتبار هموطنان ما كه در اثر سیلاب های ویرانگر و مدهش خانه و کاشانه خود را از دست دادند و صدها طفل، جوان و پیر شهید شد و مردم در زیر خیمه ها شب را سپری میکنند .
اداره مسجد افغان ها ( امام ابوحنيفة رح ) بدین منظور از خواهران و برادران خویش محترمانه تقاضا میدارد که برای کمک به هموطنان تان که ان شاءالله بروز جمعه مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰ بعد از ادای نماز کمک جمع آوری میگردد سهم گرفته رضامندی خداوند کریم را حاصل دارید.
برادران و خواهران محترم ما كه نسبت مشكلات وظیفوی آمده نمی توانند صدقات و کمک های خویش را توسط دوستان خویش با ذکر نام خویش ارسال دارند. ازینکه دست افتاده و گرسنه هموطنان را میگیرید خداوند اجر دارین را نصیب تان گرداند.
بااحترام شورای مسجد امام ابوحنیفه رح

—————————————————————

به اطلاع اعضای محترم افغان کلچر سنتر ACC رسانيده ميشود كه:–
اجلاسيه عمومي افغان كلجر سنتر به تاريخ( 11.7.18) چارشنبه به ساعت (18.30) در مسجد افغان ها (امام ابو حنيفه ) انعقاد مي يابد.
از تمام خواهران وبرادران محترم که حد اقل یک سال عضویت افغان کلچر سنتر را دارا باشند خواهش بعمل می اید که در این مجمعه عمومی اشتراک ورزیده با نظریات وپیشنهادات خویش غرض بهبود امور محوله همکاری نمایند
بدین وسیله تقاضا میداریم که لطفا نظریات و پیشنهادات خوش را یک هفته قبل از انعقاد مجلس ، تحریری و یا به ایمل
Acc@afgdk.dk
ارسال نمایید. بااحترام – زمانی ریس شورای افغان کلچر سنتر

Kære søstre og brødre.
Den 11. Juli 2018 kl. 18.30 afholdes der Generalforsamling af Afghan Cultur Center (ACC), i Imam Abu Hanifa Masjid.

De søstre og brødre, der har mindst 1 års medlemsskab, kan deltage ved denne Generalforsamling.

Vi ønsker at vores søstre og brødre deltager med deres eventuelle forslag for at fremme vores arbejde i masjid.

Punkter til dagsorden sendes venligst skriftligt eller til acc@afgdk.dk.

Afghanske Cultur Center
Formand Zamani

بسم الله الرحمن الرحیم

خلص جریان مجمع عمومی افغان کلچر سنتر مورخ ۲۰۱۶/۱۰/۲۱

محترم  زمانی صاحب در آغاز  اداره کننده مجلس  جناب محترم داکتر صاحب عثمان پوپل و منشی مجلس  اینجانب حاجی یحیی صافی را به اشتراک کنندگان مجمع عمومی معرفی نمود

سپس  محترم داکتر صاحب عثمان پوپل اجندأ مجلس را قرار ذیل به خوانش گرفت

۱- انتخاب اداره کننده مجلس  و  منشی مجلس.

۲- گزارشات قابل تذکر یکسال گذشته از ۲۰۱۵/۰۴/۲۷ تا مجمع عمومی اکتوبر سالجاری توسط ریس شورای افغان کلچر سنترجناب زمانی صاحب. ۳- انتخاب شش عضو هیأت ریسه و نظر گیری اعضای محترم افغان کلچر سنتر در انتخاب آنها. ۴- بررسی پیشنهادات اعضای انجمن. ۵- موضوعات احتمالی.

جناب زمانی صاحب گزارشات یکسال گذشته را ذیلأ آغاز نمود که:

مجمع عمومی هر چهار سال بعد بخاطر انتخابات دایر میشود و اعضایکه خود را کاندید میکنند به اکثریت آرأ تصویب میشود. اگر کدام موضوع خلق میشود در اینصورت بطور استثنایی دایر نمودن مجمع عمومی امکان پذیر است.

بادرنظرداشت اساسنامه افغان کلچر سنتر اعضای شورا حد اقل شش(۶)  و حد اکثر نو (۹) نفر تعین شده است.

نظر به اینکه دو نفر از اعضای شورا هر یک انجینر عبدالوکیل عباسی و حاجی یحیی صافی نظر به مصروفیت های کاری شان نمیخواهند که خود را برای بار دیگر کاندید نمایند. بنأ تقریبأ یکماه قبل از امروز اعلان شده بود هر شخصیکه عضویت چهار سال افغان کلچر سنتر را دارآ هستند میتوانند خود را عضو شورا کاندید نمایند. که خوشبختانه سه تن هر یک محترم داکتر صاحب شاه آقا حسینی ، محترم  حاجی  صاحب اکبر صافی و محترم داکتر صاحب مطیع الله صافی درخواست کاندید شدن خود را فرستادند. از اینکه میعاد وظیفه محترم داکتر صاحب مطیع الله چهار سال را نظر به تأید اساسنامه تکمیل نمیکرد بنأ از کاندید شدن ایشان  صرف نظر صورت گرفت  و محترم داکتر صاحب مطیع الله  بحیث عضو همکار کما فی السابق بوظیفه خویش ادامه میدهد. چون به جزء از این اشخاص کسی دیگری حاضر به کاندید شورا نشد بنأ از انتخابات سری صرف نظر شد.

اعضای جدید شورا توسط جناب محترم الحاج زمانی صاحب به اشتراک کنندگان مجلس قرار آتی معرفی شد:

۱- محترم حاجی صاحب اسلام سید صافی ۲- محترم عبدالعزیز نوابی ۳- محترم دگروال صاحب محمد عزیز حق نظر ۴- محترم حاجی صاحب ذاکرالله مسکینیار ۵- محترم اسدالله صالحی ۶- محترم داکتر صاحب شاه آقا حسینی ۷- محترم حاجی صاحب اکبر صافی ۸- محترم داکتر صاحب رحیمی

تمام اعضای جدید شورا به اکثریت آرأ  انتخاب شدند. و بعدأ هر عضو کاندید شورا خود را برای حاضرین مجلس  معرفی نمودند.

جناب محترم زمانی صاحب مسایل مالی انجمن را به اعضای حاضرین مجلس  طور ذیل بیان نمود:

عاید سال گذشته ۲۰۱۵ معادل به 🙁 ۴۰۴۰۶۹٬۵۰  کرن

) ومصارف سال ۲۰۱۵ معادل به( ۴۳۸۰۶۳٬۹۳ کرن ) و باقیمانده در حساب بانکی  تا ختم دسمبر ۲۰۱۵ مبلغ ( ۱۱۱۶۲۳ کرن ).

از آغاز  جنوری سال ۲۰۱۶ تا الیوم ۲۰۱۶

/۱۰/۲۱ جمعأ عایدات  افغان کلچر سنتر مبلغ ( ۳۸۴۱۴۳٬۲۵ کرن ) و جمعأ مصارفات ( ۳۱۶۵۰۱٬۳۴ کرن ) میباشد و فعلأ درحساب  بانکی انجمن مبلغ  (۱۷۰۹۸۷ کرن  ) موجود  است.

و تمام صورت حسابات از طرف حاضرین مجلس مورد تأید قرار گرفت.

همچنان جناب محترم زمانی صاحب تذکر داد که تعداد اعضای انجمن افغان کلچر سنتر در سال ۲۰۱۵ به تعداد ۲۰۱ نفر و فعلأ در سال

۲۰۱۶ به ۲۱۴ نفر ارتقأ  نموده است.

در اخیر از طرف محترم داکتر صاحب عثمان پوپل پیشنهاد گردید که برای جوانان در  امور مسجد و تدریس دینی سهم بشتر داده شود.

مجمع عمومی با دعا خیر و موفقیت های بیشتر انجمن افغان کلچر سنتر بپایان رسید.

باحترام

حاجی یحي  صافی

—————————————————————————————————–

برادران و خواهران محترم اعضاى انجمن افغان كلچرسنتر

با در نظر داشت ماده پنجم بخش ( مجمع عمومى ) اساسنامه انجمن افغان كلچرسنتر خدمتتان رسانيده ميشود كه

  generalforsamling مجمع عمومى

به تاريخ 16-10-21 جمعه ساعت شش شام در مسجد اقغان ها( امام ابوحنيفه رح ) انعقاد مي يابد

ازينكه ميعاد دوره خدمت هيأت ريسه هم به پايان رسيده در پهلوى ديگرموضوعات شامل اجندا انتخاب هيأت ريسه هم انشاءالله صورت خواهد گرفت . لذا هر عضو محترم انجمن كه واجد شرايط به اساس ماده چهارم بند سوم و ماده ششم   اساسنامه انجمن باشند و از ميعاد عضويت شان چهارسال سپرى گرديده باشد ميتواند خود را كانديد نموده و در خواستى خويش رابه ايميل افغان كلجرسنتر تا يك هفته قبل از انعقاد مجمع عمومي ارسال دارند . اعضاى فعلى هيأت ريسه هم در صورت علاقمندى به ادامه خدمت ميتوانند با در نظرداشت بند جهارم ماده ششم ( تركيب هيأت ريسه ) با ارسال درخواستى به ايميل انجمن دوباره خود را كانديد نمايند .

قابل تذكر ميدانيم كه آنعده خواهران و برادرن. محترم كه ميعاد يك ساله غضويت انجمن را تكميل نموده باشند در انتخابات دعوت گرديده و حق راى دهى را به شخص مورد نظر خويش دارا ميباشند.
بااحترام زمانى – ريس انجمن افغان كلچرسنتر .
مورخ 16-09-13 كوپن هاگن .

fars